Gud, den allseende
Med Gud Hjälp

En av egenskaperna som tillräknas Gud är ”den allseende”. Egenskapen kom till oss via den Grekiska Guden Helios Panoptes vilket betyder ”Den allseende solen”. Han gav oss gåvan att kunna se, enligt Grekisk myt. Ursprunget finner vi i Egypten där symbolik kring solen och Horusögat är framträdande. Men det är i Akhenaton’s gudAten vi finner den den största likheten. Inom KognitionsKyrkan så anser vi att insikten om allseendet’s entitet ingick i den visdom som ”räddades” ut ur Egypten och som senare Grekerna tog till sig. En visdom som i allra högsta grad lever kvar än idag, om än i symbolisk form – då få tycks förstå eller vilja delge sin vetskap om dess innebörd.

Den yttersta visdomen

Eye of Ra

Vad döljer då egenskapen ”Den allseende” för visdom? Ja, det hade självklart varit intressant att beskriva visdomen så som de som först lyckades beskriva den, beskrev den. Men tyvärr har vår förmåga att tolka och beskriva utvecklats så pass mycket att det är omöjligt. Det är lite som att förklara smaken på en frukt du varken sett eller hört talas om. Men det är vad vi har att tillgå, så håll till godo.

Först och främst används ”seendet” som en symboliskallegori för alla våra sinnen. Det är anledningen till varför du aldrig hört talas om tex ”den allhörande” eller ”den allluktande”. Seendet eller det symboliska ögat representerar våra sinnens förmåga att ta in till tolkning. Även om vår fysiska omgivning är densamma för oss alla, så har vi alla en individuell förmåga att ta in den. Det beror på så väl fysiska som mentala olikheter oss emellan. Och precis som logiken bakom allvetandet, så är allseendet alla människors summerade förmåga att ta in omgivningen.

Så när man säger att Gud vakar över och ser allt du gör, så betyder det symboliskt att Gud använder dina sinnen. Om ditt medvetande säger dig att du gjort något ont, så har du ju redan lärt dig om mänsklighet, ont & gott under de tidigare delarna och förstår därmed hur det hänger ihop.

Gud fader

US Great seal

Den objektiva och obehandlade strömmen av information som vi tar in med våra sinnen är 100% sann. Ingenting har något värde. Inget betyder någonting. Ett träd är ett träd, en banan är en banan, orden i en mening som sägs är bara ord i en ordföljd utan betydelse. Allt är objektivt. Denna objektiva ström av information representeras i symbolik av ”Fadern”. Fadern är den sanning som i det tidigt enade Egypten gick under benämningenTatenen.

Problemet är bara att den rena objektiva sanningen behöver tolkas för att vi skall kunna förstå den och all tolkning blir subjektiv, så även sanningen. I den råa tolkningen av sanning formades begreppet kaos, vilket benämndes Ptah-Tatenen. Rent tekniskt betyder det att vi förstår att vi förstår. Detta är en flertusenårig föregångare till Rene Descartes berömda ord:Cogito, ergo sum. Intressant kan vara att Ptah-Tatenen gick under benämningen Fadern redan i det tidiga Egypten. Delningen mellan Ptah (ordning) och Tatenen (kaos/sanningen) är den samma som separeringen mellan Guds och Adam pekfingrar i Sixtinska kapellets takfresk och mellan pyramidens övre och under del på dollarsedeln. 

Treenigheten 1 av 3

Det vi precis berikat oss med är del 1 av 3 som tillsammans mer är känt under namnet Treenigheten. Det vi har möjlighet att uppfatta, styr oss = Fadern.

01020304050607080910
1112,  Nästa –> 14

Translate »