Läran

Del 4 – Syfte

Nu när vi förstått att allting, så väl materiellt i vår värld som immateriellt i våra sinnen, har ett värde så kan vi dra en del slutsatser kring hur vi som individer och som delaktig i grupp uppför oss. Vi kanske inte direkt förstår varför vi tex vill ha de Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 5 – Gott och Ont

Vad är Gott egentligen? KognitionsKyrkan har ingen åsikt om avsikten bakom en specifik handling är God eller Ond, utan fokuserar på den objektiva egenskapen i begreppen. För att förstå dessa begrepp rätt, så måste vi börja med det absolut viktigaste: Att förstå att våra forna företrädare vars axlar vi står Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 12 – Gud, den allvetande

Nu är vi tillräckligt laddade med insikter om värden, ödmjukhet inför vår omvärld och medvetenhet om våra brister, bör vi vara mogna att ta till oss det allra heligaste. Det är viktigt att du som läsare tänker igenom dina avsikter med att fortsätta läsandet. Om dina avsikter är andra än Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »