Förkunnelser

Treenigheten

Treenigheten är kanske den mest omdebatterade symboliska definitionen av Gud som existerar. Alla de stora filosoferna har slitit sitt hår kring dess symbolik, utan att riktigt kunna förklara hur det hänger ihop. ”Treenighetslära” som begrepp kan tyckas beröra detta kontroversiella ämne objektivt, men så är det inte. Treenighetslära inom svensk Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Förkunnelser

Ankh korset

KognitionsKyrkans centrala symbol är Ankhkorset. Det symboliserar det allra heligaste vi har, vår kropp och ande i enad form. Även om det inte finns några belägg för det historiskt så representerar Ankh, inom Kognitionskyrkan, en stående människa med utsträckta armar, där öglan är huvudet. Fokus ligger just på hålet som Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 14 – Gud, den allsmäktige

I föregående del lärde vi oss att: ”det vi har möjlighet att uppfatta, styr oss”. När vi nu skall analysera vad detta betyder rent kognitivt, så kommer vi in ofrånkomligt in på egenskapen allsmäktighet. På samma vis som allvetandet och allseendet omfattar oss alla, så gäller även Guds allsmäktighet över Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »