Nu är vi tillräckligt laddade med insikter om värden, ödmjukhet inför vår omvärld och medvetenhet om våra brister, bör vi vara mogna att ta till oss det allra heligaste. Det är viktigt att du som läsare tänker igenom dina avsikter med att fortsätta läsandet. Om dina avsikter är andra än goda, så stänger du själv portarna till Guds rike. Det är något du själv råder över och du kommer snart förstå på vad sätt dina medvetna val, värderingar och avsikter är direkt kopplade till Gud.

Vetskap

Det finns en direkt relation mellan medvetenheten i dina val och den allvetandeguden. Det som vi lägger i begreppet vetskap och hur vi värdera det är knappast jämförbart med hur det var när människan först började förstå och tänka abstrakt. Att förstå att man förstår och att förståelsen är påverkbar lär har varit en för tiden revolutionerande insikt som värderades högt.

Abraham, Gud och visdomen

Abraham

Inom Judendom, Kristendom och Islam så anses Abraham vara stamfader och skapare av vad som utvecklats till dagens moderna monoteism. Här skiljer sig KognitionsKyrkans tro om historiens gång. Medans de tre religionerna saknar beskrivning av Guds bakgrund & väsen, så är det precis vad KognitionsKyrkan bygger sin grund på. Kognitionskyrkan anser att Abrahams dialog med Gud visar på en detaljerad insikt och visdom om Guds väsen. En visdom som då tiden de heliga testerna skrev var självklar, men som med tiden tynat bort och idag helt är borta. Inom KognitionsKyrkan så anses det att den visdomen kunde förklara ”Gud” väsen. Troligen skulle den tidens prästerskap skratta högt åt hur dagens präster och religiösa ledare fumlar med begreppen så fort Gud’s väsen förs på tal. Den enkla, självklara och karaktäristiska dialogen med Gud i de heliga böckerna anser KognitionsKyrkan vara baserad på och härröra ifrån Egyptisk visdom. En visdom som har sin grund i tiden då Narmer enande Egypten. Det var en tid innan Egypten korrumperade och ådrog sig de negativa och totalitära egenskaper som vi lärt känna ifrån bibeln. Frågan är då hur denna visdom om Guds väsen når Abraham ca tusen år efter Narmer’s tid.

Visdomen om Gud utvecklades och underhölls historiskt av Egyptierna, vilket vi kommer återkomma till. När det Egyptiska systemet korrumperade i vad som kallas Första mellantiden så tappar Egyptierna kontakten med Gud. Eller rättare sagt: det var när Egyptierna tappade kontakten med Gud som hela systemets stabila grund gick förlorad och Första mellantiden inleddes. Att detta går hand i hand med en utbredd torka som drabbade Egypten den tiden påverkar egentligen inget, utan möjligen förstärker tesen. Så här resonerar kognitionsKyrkan om hur visdomen om Gud hamnade hos Abraham:

Som huvudtes anser KognitionsKyrkan att Abraham är en fiktiv karaktär dikterad av förslagsvis Akhenaton’s deporterade folk, vilka vi lärde känna tidigare. Anledningen är att man, efter det misslyckade försöket att eliminera korruptionen, dragit slutsatsen att det är omöjligt att bryta den massiva maktkorruption som slagit rot i Egypten. Istället görs ett intellektuellt försök att förflytta faraons Gudsföreträdande roll från Egypten genom att skapa och sprida Abrahamsmyten om de utvalda Hebréerna och Det förlovade landet. En myt som bygger på de gamla visdomarna ifrån Narmers tid – då Egyptens farao fortfarande hade en relation med sitt folk.

Som alternativ tes så anser KognitionsKyrkan att det är möjligt att Abraham har levt och då skulle det kunna ha gått till på följande sätt. Historikerna daterar Abrahams liv till ungefär 2000 år före Kristus, vilket är ca 500 år efter det att Giza pyramiderna stod färdiga i all sin prakt. Att Egyptisk visdom skulle ha spridit sig utanför Egypten är högst tänkbart. Möjligen via dåtida Egyptiska missionärer eller kanske som kunskapsutbyte med allierade civilisationer. Intressant är att Abraham dateras i samtid med den så kallade ”Första mellantiden” då Egyptens första storhetstid faller samman. Det är möjligt att Abraham verkligen var en person som förvärvat Egyptisk visdom, förstår vad som händer i Egypten och inleder ett intellektuellt planeringsarbete att flytta Guds företräde från Egypten.

De båda teserna ovan är egentligen oväsentliga utifrån KognitionsKyrkans perspektiv. Det är inte innehållet i de heliga böckerna som byggt kyrkans grund, utan Guds väsen – vilket även var en förutsättning för att Abraham skulle kunna forma de ord som står som grund för vår världs tre största religioner.

Den allvetande Guden

Något som Abraham kände till var hur Guds allvetande fungerade. Det nämns inte i texterna, utan är vara taget för givet. Det var en förutsättning för att han skulle kunna formulera sig som han gjorde. Guds allvetande är en direkt produkt av Ptah’s skapelse. Först fanns bara kaoset och genom Ptah, så skapas allt genom att det ordnades upp, namngavs och lärdes ut.

Exempel

Verktyg

Allvetandet har just det som grund och för att exemplifiera det, så får du uppgiften att ordna verktygen till höger så att det verktyg som används mest skall vara först och det som används minst skall vara sist. Om du känner att ditt eget medvetande brister, så får du välja ett av följande fyra expertteam till din hjälp: Tandläkarna, Kirurgerna, Botanikerna eller Veterinärerna.

Dessa expertteam utökar som du förstår medvetandet du behöver för att lösa din uppgift, men väljer du fel team så kommer du misslyckas. Det intressanta i detta exempel är inte att få rätt, utan att förstå medvetandets begränsningar och möjligheterna. Det är alltså möjligt att utöka medvetandet genom att addera på fler människor med sina unika medvetanden.

Att ordna upp botanikernas verktyg är ju en liten sak i jämförelse med alla människors samman-räknade möjlighet att förstå. Det medvetandet är per definition ett allvetande. Det betyder inte att det finns ett eget väsen som huserar någonstans utanför människan. Det betyder precis som exemplet ovan att hela mänsklighetens samlade medvetenhet, allvetenheten, kan förstå allt som är skapat (ordnat ur kaoset). Tack vare allvetandet, så kan du lära dig om de allra underligaste saker, även om du ej själv erfarit dem. Tack vare våra astronomer så känner vi till planeter och sjärnor långt borta.

Även om du förstår långt mycket mer än du själv förstår att du förstår, så förstår du långt mycket mindre än vad du inte förstår att du kan förstå.

Rädda relationen med Gud

Ankenaten

Låt oss föreställa oss Egypten, i tiden efter det att pyramiderna i Giza stod färdiga, då maktmissbruk och korruption har tagit över och faraon har blivit en marionett. Faraon och hans närmaste allierade lär i ett sådant läge ha grubblat på hur förtroendet och den sanna tron på relationen mellan faraon och folket skulle återskapas. Inte alls långt ifrån hur det ser ut idag i vårt moderna samhälle. Det måste grubblas i varje lite intellektuell vrå hur förtroende och tron på ledningen skall bli bättre. Egentligen är det inte ett svårare drag än exemplet med verktygen ovan.

Det är inte otänkbart att ett sista och därmed omfattande försök planeras för att återupprätta förtroendet för faraon och hans stad samt stoppa korruption och maktmissbruk. Det är självklart planer av en sådan magnitud även inkluderar alternativa planer för om det skulle gå åt pipan… Och åt pipan är precis vad det går av de omfattande planer som verkställs av Amenhotep III och hans sonAkhenaton, vilket det finns historiska belägg för.

Israel, ”Gud kämpe”

Den som läst bibeln har självklart noterat att Gud lovade Abraham det förlovade landet, men valde att frälsa världen genom Abrahams sonson Jakob som i samma stund fick byta namn till Israel (Sv. ”Guds kämpe). För den som inte har läst bibeln, så sker detta efter det att Jakobs familj, tack vare Josef, fått en mycket nära relation med Egyptens Farao och dessutom förärats titeln visekung av Egypten. När Jakob dog, så balsamerades han med faraons godkännande, för att sedan bli förd tillbaka hem till sina fäders gravplats i Caanan av hans tolv söner och många höga Egyptiska ämbetsmän. Kristna forskare anser att faraon i fråga är Amenhotep III, vars namn du borde komma ihåg ifrån del 11, eller hans farfars far Thutmosis III. Alltså, hela historien från Abraham till Moses skulle kunna vara den alternativa planen för att rädda relationen till Gud och vetskapen om Guds väsen från att helt försummas bort i Egyptens förlorade land. För att lyckas med det så behövs ju en som, troligen med faraons desperata välsignelse, kämpar för Guds överlevnad, en ”Guds kämpe”… Israel

01020304050607080910
11,  Nästa –> 13

Translate »