Information

Välkommen till Metaversumet

Den digitala världens motsvarighet till mänsklighetens genom tiderna största upptäckt, Ordet, gör sin entré i samklang med att bitcoin når en allt större, bredare och kompetent publik. Få om ens någon nu levande människa är i närheten av att förstå potentialen i vad mänskligheten nu står inför. Just nu skrivs Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Förkunnelser

Motivation

Vi har en utmaning att hantera. Du och jag tillsammans behöver lösa upp en “gordisk” knut. Finessen med en gordisk knut är att den anses vara svårlöst, men är det ej. Och varför anses just denna knut vara svårlöst? Jo, därför att de professionella tyckarna och tänkarna inte lyckats lösa Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Information

Sagt om…

Här följer en samling kommentarer på Kognitionskyrkans förkunnelser emottagna via hemsidan, deltagande på evenemang, på forum, i samtal eller liknande. – ”Jag är uppvuxen i en traditionell frikyrka som jag senare i livet hamnade i konflikt med på en lång rad områden. Eftersom församlingen var av fundamentalistisk karaktär där dogmer Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Förkunnelser

Gurun

Du har säkert hört ordet Guru förut och ser framför dig en knotig gammal man i lotusställning med långt skägg omgiven av hängivna lärjungar. Ordet Guru kommer ifrån Sanskrit och är en kombination av ’Gu’, vilket kan översättas till ’mörker’ samt ’Ru’, vilket kan översättas till ’förgöra’. Sammansatt projicerat på Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Förkunnelser

Frågan till Gud

Jag fick nyligen frågan om vilken fråga jag skulle ställa till Gud om jag fick möjligheten. I mitt fall var svaret på frågan mer komplicerad än jag först insåg, då jag – efter jag fick kontakt med Gud – för en konstant dialog med honom. Men en dialog med Gud Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Information

KognitionsKyrkans Mål och Metod

KognitionsKyrkans mål: motverka andlig ohälsa och religiöst utanförskap. KognitionsKyrkans metod:föregå som ett välkomnande gott exempel i rollen som en Guds herde så väl andligt som religiöst. Kunskap, insikt & visdom Sanningen befriar! Kognitionskyrkans mål är att befria jaget, sinnet, Gud & Sanningen istället för, likt traditionella religioners mål, tämja människan Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Förkunnelser

Teologi

I Svensk akademisk terminologi så är det de två huvudbetydelserna, konfessionella tankarna kring Gud och de akademiska/vetenskapliga studierna av Gud, som traditionellt benämns som Teologi. Bägge dessa betydelser vilar på en Kristen grund, vilket gör att begreppet Teologi i Sverige är starkt präglat av Kristendom. Men Teologi, som kommer ifrån Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »