Nu lämnar vi moral & etik därhän och tar sikte på symbolikens värld. Det betyder att vi nu kommer in på de delar som är viktigast för KognitionsKyrkan. Symboliken har en direkt relation till vår kognitiva förmåga och om du tyckte att delarna om moral och etik var svåra att förstå, så blir det inte lättare nu. Vi inleder med mänsklighet. Ha ett öppet sinne, så skall vi nog ta igenom oss detta också…

Människa eller djur?

När vi använder ordet människa ur det kognitiva perspektivet så menar vi inte den biologiska varelsen, utan den symboliska. Vad menas egentligen när vi distanserar oss från djuren och säger oss vara människor? Det är mänskligt att fela, brukar man säga. Men det mänskliga i denna fras syftar inte på handlingen som felar, utan på insikten om att handlingen är fel. Har du inte förstått att du felar, så agerar du omänskligt – djuriskt. Vi kan dra parallellen direkt till det vi lärde oss tidigare om gott och ont. I avsaknaden av insikt fanns ett tillstånd som varken var gott eller ont. Exemplet var pedofilen som inte förstod felet i sin handling. Här har vi ett djuriskt och omedvetet beteende. Motsatsen är att agera medvetet, vilket är det önskade och det symboliskt mänskliga sättet.

Skapelsen: Människa

Ptah

Symbolen ”människa” vilar på de kända orden: ”Gud skapade människan till sin avbild”, vilka traditionellt anses komma ifrån bibeln. Men ursprunget till denna text finns att finna flera tusen år innan bibeln, i Egypten. Det är Ptah som skapar sig själv genom att mentalt, ”i hjärtat”, föreställa sig själv som en ”människa” och ”med tungan” uttala namnet/ordet ”Människa”. Men vi skall inte dra slutsatsen att Ptah är den Gud vi traditionellt anser vara Gud. Gud är mer komplicerad än så och Ptah återkommer vi till senare. Nu är det människan som symbolisk skapelse vi lär oss förstå. Ur kaoset uppstår ordning i formen människa. Kaoset var för Egyptierna det samma som allting i dess råa ”naturliga” form. Den biologiska människan fanns alltså redan som en del av kaoset, men för att man skulle kunna samtala, studera, kommunicera och relatera till människan så räckte det inte längre med att kunna rita en människolik symbol, eftersom människan dels var ett djur och dels var ”mänsklig”. Lösningen blev att den symboliska människan uppfanns, den som var fri från de djuriska egenskaperna. Det var symbolen människa som skulle utvecklas och förbättras. Djuret inom oss skulle kontrolleras, minimeras och om möjligt utrotas.

Sankt Göran & Ouroboros

Göran & Ouroboros

Ormen och senare draken blev symbolen för det djuriska inom oss. Man kan ta förgivet att människan i alla tider försökt styra över sin kropp och insett att tex sömnen ej kan undvikas. Naturen, djuret inom oss, styr vår kropp och vi får göra vårt bästa att försöka kontrollera djuret. Det kan jämföras med att rida. Även om du kontrollerar hästen med tyglarna, så är det hästen som för er bägge framåt. Om hästen väljer att stanna, så stannar både du och hästen oavsett vad du vill. Den Egyptiska så kallade Was staven (I Ptah’s händer på bilden) symboliserade naturens kaos och den ofrånkomliga makten över människans djur. Vi kommer titta närmare på wAs staven senare.

När vi nu har den symboliska människan att tillgå, så kan man börja relatera egenskaper till den. En ”människa” gör inte si eller så, men sker det ändå så är det djuret inom oss som tagit över. En människa utför de medvetna handlingar medan djuret utför de omedvetna. Människan behöver alltså skolas, men hur?

Två kända sätt att styra utvecklingen av en människa (att tygla djuret inom oss) finner vi i symboliken kring Sankt Göran ochOuroboros. Du kanske inte har tänkt på det, men Sankt Görans kamp med draken sammanfattar det sätt som i väst är mest känt. Riddaren och helgonet Göran dödar draken med våld, vilket symboliserar att djuret inom oss skall tyglas (anpassas till omgivningen) med etik och moral. Det alternativa sättet, vilket är det österländska, går ut på att låta djuret (människan) anpassa sig själv till sin omgivning utan moraliserande läror. Ouroboros, ormen eller draken, som biter sig i svansen symboliserar vår anpassning till omgivningens sociala samspel genom att äta av vår egen individualitet.

Försemitiska referenser

Ett exempel på Egyptiernas användande av denna symbolik finns bevarad i faraoUnas pyramid som är ca 4500år gammal. Däri finns text (yttrande 226-243) som skulle kunna tolkas som att graven med dess symbolik och skatter ligger synliga för ormen (den oförståndige) att plundra, men att den beskyddas av mänskligheten (de förståndiga).

Språkbruket som används anses vara likt det semitiska, men äldre (proto-semitic). De här texterna är skrivna i slutet av gamla rikets storhetsperiod när de stora pyramiderna var på plats och symboliken var som mest storartad. Det är självklart att Egyptierna måste ha spridit influenser vida över den kända världen.

Relaterad läsning:

Kan vara intressant att veta att det äldsta fyndet av en ”wAs stav” är ca 1000år äldre än dessa texter. Det fyndet gjordes i Hierakonpolis (grav 100). Alltså ca 5500 år gammal symbolik som användes ca 3000år innan Bibeln tros ha fogats ihop av olika texter. Bruket av denna stav är alltså äldre i förhållande till Gamla Testamentets skapelse historiskt än vad Gamla Testamentet är i förhållande till nutid. Hissnande, inte sant!? Mer om det i nästa del…

0102030405060708,  Nästa –> 10

Translate »