Läran

Del 1 – Värdebas

Välkommen till första delen av KognitionsKyrkans vägledning till att nå visdom om Guds väsen. Delarna som helhet kan jämföras med att träna inför att ta körkort. Kortet i sig är inget bevis på att du kan köra bil, utan endast ett tillstånd som ger dig rätten att fortsätta lärandet på Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 2 – Allt har ett värde

Finns det egentligen någon relation mellan färgen på en fjäril på ena sidan jorden och en aktiekurs på den andra? Javisst är det så och precis som Fjärilseffekten, som går ut på att vingslag från en fjäril på ena sidan jorden kan skapa orkan på den andra, så finns rent Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 3 – Värdefullt för vem?

Nu när vi kan kostatera att så gott som allting har ett värde, så är det viktigt att även förstå för vem värdet existerar. Det är oftast inom detta område vi människor brister i våra förmågor. Vi utgår ifrån våra egna subjektiva föreställningar om värde och oftast utan att tänka Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 4 – Syfte

Nu när vi förstått att allting, så väl materiellt i vår värld som immateriellt i våra sinnen, har ett värde så kan vi dra en del slutsatser kring hur vi som individer och som delaktig i grupp uppför oss. Vi kanske inte direkt förstår varför vi tex vill ha de Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 5 – Gott och Ont

Vad är Gott egentligen? KognitionsKyrkan har ingen åsikt om avsikten bakom en specifik handling är God eller Ond, utan fokuserar på den objektiva egenskapen i begreppen. För att förstå dessa begrepp rätt, så måste vi börja med det absolut viktigaste: Att förstå att våra forna företrädare vars axlar vi står Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 6 – Synd

Vad är Synd? Grunden till begreppet Synd är att det är synd att begreppet Synd existerar. Det kan låta komplicerat, men det är mycket enkelt. Synd är när våra handlingars avsikter är onda. Vi har tidigare lärt oss att okunskap friar från ondska och drar vi det till sin mänskliga Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 7 – Värdehierarkier

Traditionellt så definieras synd som ej acceptabla handlingar utifrån ett normsystem. Om vi kommer ihåg vad vi lärde oss ifrån Del – 5, så är Godhet relaterat till de handlingar med syfte att förbättra för det kollektiva. Därmed är Godhet basen för det normsystem vi relaterar till etik och moral. Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 8 – Absolut makt

– ”All makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut”. Var finns makten, egentligen? När man talar om makt, så är det viktigt att förstå att den verkliga makten finns hos folket och inte dess elit eller ledare. Att ledare och elit ’bara’ har förärats uppdraget att föra makten över och Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 9 – Mänskligt

Nu lämnar vi moral & etik därhän och tar sikte på symbolikens värld. Det betyder att vi nu kommer in på de delar som är viktigast för KognitionsKyrkan. Symboliken har en direkt relation till vår kognitiva förmåga och om du tyckte att delarna om moral och etik var svåra att Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 10 – Bibeln

Bibeln är en bok vars innehåll anses i grova drag ha förts samman under tiden år 1500 före Kristus till år 100 efter. Det många inte vet är att namnet ”Bibeln” berättar en del om dess ursprung. Namnet kommer ifrån Byblos, vilket var vad Grekerna kallade hamn- och handelsstaden Gebal. Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »