Välkommen till första delen av KognitionsKyrkans vägledning till att nå visdom om Guds väsen. Delarna som helhet kan jämföras med att träna inför att ta körkort. Kortet i sig är inget bevis på att du kan köra bil, utan endast ett tillstånd som ger dig rätten att fortsätta lärandet på egen hand. Ha ett öppet sinne, lycka till…

Kognitionskyrkans religion är ’värdefokuserad’ och inte ’värdebaserad’, vilket generellt övriga religioner och andliga rörelser är. Inom en värdefokuserad religion är kognitiv förståelse för’värde’ som entitet centralt och fokuseringen på det subjektiva värdet i sig underordnat. Filosofiskt uttryckt är det inom KognitionsKyrkan en värdefullare egenskap att förstå sin förmåga att förstå värde än att förstå värdet i egenskapen i sig.

Syna gärna alla andliga rörelser, så väl religiösa som alternativa. Du kommer finna att de alla generellt i grunden fokuserar på att förbättra ditt inre baserat på olika värden. Medmänsklighet är värdefullt för socialt umgänge och det kan uppnås på olika sätt, vilket har lett till att de flesta religioner fokuserar på det. Att må bra är värdefullt för individen och därför fokuserar många nyandliga och rörelser på det.

KognitionsKyrkan fokuserar INTE på att göra dig till en bättre medmänniska, att få dig att må bra eller liknande. Varför? Jo, därför att inom KognitionsKyrkan så är själva värdet i fokus. Inom KognitionsKyrkan lär man känna Gud och hur värde hänger ihop med Gud. En lärdom som öppnar dörren till forntida visdom vars kraft uppförde pyramider på sin tid. En kraft som idag kan få dig att se förbi religioners och alternativa andliga rörelsers inbördes konflikter för att istället kunna ta tillvara det sanna värdet i deras budskap.

Nästa –> 02

Translate »