War room

Nu när vi förstått att allting, så väl materiellt i vår värld som immateriellt i våra sinnen, har ett värde så kan vi dra en del slutsatser kring hur vi som individer och som delaktig i grupp uppför oss. Vi kanske inte direkt förstår varför vi tex vill ha de där guldörhängena, men vi är villiga att betala för dem. Inköpet betyder även att vi avstår från annat vi kunnat göra för pengarna som vi dessutom arbetat ihop. Hur vi prioriterar handlingarna i våra liv i förhållande till de inblandade värdena är mycket komplicerat. Troligtvis kommer vi aldrig kunna dra några exakta slutsatser kring hur en handlings bakrund. Vi får leva med generaliseringar som säger att en handling föregås av en medveten eller undermedveten målbild. Det är just målbilden som leder oss in på syftets roll i sammanhanget. Bland alla handlingar så är det de handlingar som medvetet för oss närmare målbilden som har ett medvetet syfte.

Det medvetna i en medveten handling

Så vad är då det medvetna i en medveten handling? Att vi prioriterar den ena handlingen över den andra har givetvis att göra med hur vi värderar dem. Vi köper örhängena för att vi tycker om dem. I det sociala livet tillsammans med vår omgivning så har vi utvecklat ett behov av örhängena och syftet i de specifika handlingar som leder fram till inköpet har därmed målet att köpa örhängena i sig. Det medvetna i en medveten handling är därmed likställd med dess syfte. Det är alltså i en handlings syfte det individuella jagets eller gruppens identitet finns att tyda. Nyckeln till de allra djupaste insikterna finns alltså i varför en handling utförs, inte vad för handling som utförs.

010203,  Nästa –> 05

Translate »