Läran

Del 7 – Värdehierarkier

Traditionellt så definieras synd som ej acceptabla handlingar utifrån ett normsystem. Om vi kommer ihåg vad vi lärde oss ifrån Del – 5, så är Godhet relaterat till de handlingar med syfte att förbättra för det kollektiva. Därmed är Godhet basen för det normsystem vi relaterar till etik och moral. Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 8 – Absolut makt

– ”All makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut”. Var finns makten, egentligen? När man talar om makt, så är det viktigt att förstå att den verkliga makten finns hos folket och inte dess elit eller ledare. Att ledare och elit ’bara’ har förärats uppdraget att föra makten över och Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »