Läran

Del 5 – Gott och Ont

Vad är Gott egentligen? KognitionsKyrkan har ingen åsikt om avsikten bakom en specifik handling är God eller Ond, utan fokuserar på den objektiva egenskapen i begreppen. För att förstå dessa begrepp rätt, så måste vi börja med det absolut viktigaste: Att förstå att våra forna företrädare vars axlar vi står Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 7 – Värdehierarkier

Traditionellt så definieras synd som ej acceptabla handlingar utifrån ett normsystem. Om vi kommer ihåg vad vi lärde oss ifrån Del – 5, så är Godhet relaterat till de handlingar med syfte att förbättra för det kollektiva. Därmed är Godhet basen för det normsystem vi relaterar till etik och moral. Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »