Läran

Del 6 – Synd

Vad är Synd? Grunden till begreppet Synd är att det är synd att begreppet Synd existerar. Det kan låta komplicerat, men det är mycket enkelt. Synd är när våra handlingars avsikter är onda. Vi har tidigare lärt oss att okunskap friar från ondska och drar vi det till sin mänskliga Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 14 – Gud, den allsmäktige

I föregående del lärde vi oss att: ”det vi har möjlighet att uppfatta, styr oss”. När vi nu skall analysera vad detta betyder rent kognitivt, så kommer vi in ofrånkomligt in på egenskapen allsmäktighet. På samma vis som allvetandet och allseendet omfattar oss alla, så gäller även Guds allsmäktighet över Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »