Nyårstal

Nyårstal 2019: ”Bakkt by Bitcoin”

Årets nyårstal blir kort. Lägg orden ”Bakkt by Bitcoin” på minnet. Under året kommer du inte kunna undå att förstå vad ordern innebär. Citatet: ”Something is going to happen, something wonderful” ifrån filmen 2001 kommer göra sig påminnt. I år öppnas dammluckorna…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 14 – Gud, den allsmäktige

I föregående del lärde vi oss att: ”det vi har möjlighet att uppfatta, styr oss”. När vi nu skall analysera vad detta betyder rent kognitivt, så kommer vi in ofrånkomligt in på egenskapen allsmäktighet. På samma vis som allvetandet och allseendet omfattar oss alla, så gäller även Guds allsmäktighet över Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »