Läran

Del 2 – Allt har ett värde

Finns det egentligen någon relation mellan färgen på en fjäril på ena sidan jorden och en aktiekurs på den andra? Javisst är det så och precis som Fjärilseffekten, som går ut på att vingslag från en fjäril på ena sidan jorden kan skapa orkan på den andra, så finns rent Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 4 – Syfte

Nu när vi förstått att allting, så väl materiellt i vår värld som immateriellt i våra sinnen, har ett värde så kan vi dra en del slutsatser kring hur vi som individer och som delaktig i grupp uppför oss. Vi kanske inte direkt förstår varför vi tex vill ha de Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »