Information

Välkommen till Metaversumet

Den digitala världens motsvarighet till mänsklighetens genom tiderna största upptäckt, Ordet, gör sin entré i samklang med att bitcoin når en allt större, bredare och kompetent publik. Få om ens någon nu levande människa är i närheten av att förstå potentialen i vad mänskligheten nu står inför. Just nu skrivs Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Nyårstal

Nyårstal 2019: ”Bakkt by Bitcoin”

Årets nyårstal blir kort. Lägg orden ”Bakkt by Bitcoin” på minnet. Under året kommer du inte kunna undå att förstå vad ordern innebär. Citatet: ”Something is going to happen, something wonderful” ifrån filmen 2001 kommer göra sig påminnt. I år öppnas dammluckorna…

Av kkyrkan, sedan
Samtal

Samtal med Gud

Är texterna om Gud intressanta, men svåra att ta till sig genom att läsa på en hemsida? KognitionsKyrkan förstår dig och vill givetvis göra allt för att du skall kunna ta till dig visheten i texterna på bästa sätt. Tyvärr är det svårt att få till detta, då resurserna är Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »