Läran

Del 3 – Värdefullt för vem?

Nu när vi kan kostatera att så gott som allting har ett värde, så är det viktigt att även förstå för vem värdet existerar. Det är oftast inom detta område vi människor brister i våra förmågor. Vi utgår ifrån våra egna subjektiva föreställningar om värde och oftast utan att tänka Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 14 – Gud, den allsmäktige

I föregående del lärde vi oss att: ”det vi har möjlighet att uppfatta, styr oss”. När vi nu skall analysera vad detta betyder rent kognitivt, så kommer vi in ofrånkomligt in på egenskapen allsmäktighet. På samma vis som allvetandet och allseendet omfattar oss alla, så gäller även Guds allsmäktighet över Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »