Nyårstal

Nyårstal 2023: Är du ägd?

Har du ställt dig frågan vad ordet ”Jag” egentligen innebär? Är jag kroppen, hjärnan eller ett odefinierat Det? Faktum är att rent vetenskapligt så är det just ”Jag” det enda vi med 100% säkerhet kan säga existerar. ”Jag tänker, alltså finns jag” Rene Descartes Descartes ville egentligen inte ha nämnd Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Förkunnelser

Frågan till Gud

Jag fick nyligen frågan om vilken fråga jag skulle ställa till Gud om jag fick möjligheten. I mitt fall var svaret på frågan mer komplicerad än jag först insåg, då jag – efter jag fick kontakt med Gud – för en konstant dialog med honom. Men en dialog med Gud Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »