Tulpan: "Viceroy"

Finns det egentligen någon relation mellan färgen på en fjäril på ena sidan jorden och en aktiekurs på den andra? Javisst är det så och precis som Fjärilseffekten, som går ut på att vingslag från en fjäril på ena sidan jorden kan skapa orkan på den andra, så finns rent teoretiskt även ett värdesamband mellan allt i världen, så väl materiellt som immateriellt. Men till skillnad från den fysiska ’orsak/verkan’ -teorin i Fjärilseffekten, så är värdesambandets teori helt styrd av människans mentala förmåga att värdera. Som grädde på moset, så skall adderas att de två teorierna hänger ihop, då den första ej ens skulle ha formulerats som teori om den inte tilldelats ett värde som berättigar dess existens.

det egentligen någon relation mellan färgen på en fjäril på ena sidan jorden och en aktiekurs på den andra? Javisst är det så och precis som Fjärilseffekten, som går ut på att vingslag från en fjäril på ena sidan jorden kan skapa orkan på den andra, så finns rent teoretiskt även ett värdesamband mellan allt i världen, så väl materiellt som immateriellt. Men till skillnad från den fysiska ’orsak/verkan’ -teorin i Fjärilseffekten, så är värdesambandets teori helt styrd av människans mentala förmåga att värdera. Som grädde på moset, så skall adderas att de två teorierna hänger ihop, då den första ej ens skulle ha formulerats som teori om den inte tilldelats ett värde som berättigar dess existens.

Materiellt

Skatt

Tag en titt runt omkring dig. Allt du ser som är skapat av människan har ett direkt mätbart värde. En skruv, ett handtag, en färg m, m. Allt har det betalats för och någon har jobbat med att skapa, leverera och sätta det på plats. Det som finns omkring dig som inte är skapat av människan kan värderas utifrån vad det kan användas till och vad det i så fall skulle vara värt.

Immateriellt

Även den immateriella världen innehåller värden. Tystnad kan vara en dyr tillgång i en bullrig miljö. Lycka kan teoretiskt mätas genom dess effekt på hur allt annat faller i värde när man befinner sig i ett lyckorus, sorg lika så. Granskar man hur materiellt värde är relaterat till immateriellt värde, så finner man att det materiella värdet är styrt av de immateriella värdena. Ett bra exempel på det är den så kallade Tulpanmanin som uppstod på 1630 –talet, då tron på ökad efterfrågan på exklusiva tulpaner skapade världens första spekulationsbubbla. Även idag kan tron få oss människor att fatta de allra underligaste besluten. Men, så är Gud outgrundlig också…

01,  Nästa –> 03

Translate »