Förkunnelser

Motivation

Vi har en utmaning att hantera. Du och jag tillsammans behöver lösa upp en “gordisk” knut. Finessen med en gordisk knut är att den anses vara svårlöst, men är det ej. Och varför anses just denna knut vara svårlöst? Jo, därför att de professionella tyckarna och tänkarna inte lyckats lösa Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Förkunnelser

Abraham och Isak

Abramham är självklart den mest framstående karaktären i de så kallade Abrahamitiska religionerna. Det finns många avgörande delar i Bibeln som hör Abraham till. En av de viktigaste är den i 1:a Mosebok 22:1-19 då Gud provar Abrahams tro. Denna text som inbegriper Guds instruktioner till Abraham att offra sin Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Förkunnelser

Gurun

Du har säkert hört ordet Guru förut och ser framför dig en knotig gammal man i lotusställning med långt skägg omgiven av hängivna lärjungar. Ordet Guru kommer ifrån Sanskrit och är en kombination av ’Gu’, vilket kan översättas till ’mörker’ samt ’Ru’, vilket kan översättas till ’förgöra’. Sammansatt projicerat på Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Förkunnelser

Treenigheten

Treenigheten är kanske den mest omdebatterade symboliska definitionen av Gud som existerar. Alla de stora filosoferna har slitit sitt hår kring dess symbolik, utan att riktigt kunna förklara hur det hänger ihop. ”Treenighetslära” som begrepp kan tyckas beröra detta kontroversiella ämne objektivt, men så är det inte. Treenighetslära inom svensk Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Förkunnelser

Frågan till Gud

Jag fick nyligen frågan om vilken fråga jag skulle ställa till Gud om jag fick möjligheten. I mitt fall var svaret på frågan mer komplicerad än jag först insåg, då jag – efter jag fick kontakt med Gud – för en konstant dialog med honom. Men en dialog med Gud Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Förkunnelser

Ankh korset

KognitionsKyrkans centrala symbol är Ankhkorset. Det symboliserar det allra heligaste vi har, vår kropp och ande i enad form. Även om det inte finns några belägg för det historiskt så representerar Ankh, inom Kognitionskyrkan, en stående människa med utsträckta armar, där öglan är huvudet. Fokus ligger just på hålet som Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Förkunnelser

Teologi

I Svensk akademisk terminologi så är det de två huvudbetydelserna, konfessionella tankarna kring Gud och de akademiska/vetenskapliga studierna av Gud, som traditionellt benämns som Teologi. Bägge dessa betydelser vilar på en Kristen grund, vilket gör att begreppet Teologi i Sverige är starkt präglat av Kristendom. Men Teologi, som kommer ifrån Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »