Samtal

Samtal med Gud

Är texterna om Gud intressanta, men svåra att ta till sig genom att läsa på en hemsida? KognitionsKyrkan förstår dig och vill givetvis göra allt för att du skall kunna ta till dig visheten i texterna på bästa sätt. Tyvärr är det svårt att få till detta, då resurserna är Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Information

KognitionsKyrkans Mål och Metod

KognitionsKyrkans mål: motverka andlig ohälsa och religiöst utanförskap. KognitionsKyrkans metod:föregå som ett välkomnande gott exempel i rollen som en Guds herde så väl andligt som religiöst. Kunskap, insikt & visdom Sanningen befriar! Kognitionskyrkans mål är att befria jaget, sinnet, Gud & Sanningen istället för, likt traditionella religioners mål, tämja människan Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »