Förkunnelser

Abraham och Isak

Abramham är självklart den mest framstående karaktären i de så kallade Abrahamitiska religionerna. Det finns många avgörande delar i Bibeln som hör Abraham till. En av de viktigaste är den i 1:a Mosebok 22:1-19 då Gud provar Abrahams tro. Denna text som inbegriper Guds instruktioner till Abraham att offra sin Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Nyårstal

Nyårstal 2012: ”En ny tid stundar”

Mycket har hänt under året som gått. Den stora mängden av oss anser nog tillochmed att: ”för mycket har hänt för att kunna ta in världsläget”. Ekonomin i världen är i gungning. Arabisk vår, uppror och revolution tycks ske lite var stans. USA tycks vilja sätta stopp för privatlivet på Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Information

Sagt om…

Här följer en samling kommentarer på Kognitionskyrkans förkunnelser emottagna via hemsidan, deltagande på evenemang, på forum, i samtal eller liknande. – ”Jag är uppvuxen i en traditionell frikyrka som jag senare i livet hamnade i konflikt med på en lång rad områden. Eftersom församlingen var av fundamentalistisk karaktär där dogmer Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Samtal

Samtal med Gud

Är texterna om Gud intressanta, men svåra att ta till sig genom att läsa på en hemsida? KognitionsKyrkan förstår dig och vill givetvis göra allt för att du skall kunna ta till dig visheten i texterna på bästa sätt. Tyvärr är det svårt att få till detta, då resurserna är Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Förkunnelser

Gurun

Du har säkert hört ordet Guru förut och ser framför dig en knotig gammal man i lotusställning med långt skägg omgiven av hängivna lärjungar. Ordet Guru kommer ifrån Sanskrit och är en kombination av ’Gu’, vilket kan översättas till ’mörker’ samt ’Ru’, vilket kan översättas till ’förgöra’. Sammansatt projicerat på Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Nyårstal

Nyårstal 2011: ”Välkommen tillbaka, Gud!”

KognitionsKyrkans första år blev ett år där all fokus lades på hemsidans utformning och i det arbetet med kyrkans budskap och förkunnelser. Termen ’kognition’ inom ramen för andlighet har nu enligt plan inmutats. De grundläggande dragen för Gudsdefinitionen är lagda och förankrade i kyrkans grund, även om det arbetet i Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »