Oron för vart vi tar vägen när vi dör

mummy

Det finns de bland oss som ser på framtiden med oro. Vi kommer alla att rent fysiskt dö men enligt merparten av religiösa traditioner så kommer vi vid vårt livs slut stå till svars för vårt leverne i den yttersta domen, vilket avgör framtiden för vårt andliga liv efter döden. Kommer vi få en plats i evigheten? Kommer vi att släppas in i himmelriket eller kommer vi brinna i helvetet? Oavsett om vi är bokstavstroende, troende, liberalt andliga, inte alls troende eller inte bryr oss om religion över huvudet taget, så bör vi alla på ett rent empatiskt plan överväga att förstå vad denna religiösa symbolik innebär för att kunna stötta och hjälpa de som lider av sin oro för framtiden.

Jaget och dess egoism

Den viktigaste läran om dig själv är att ditt andliga Jag inte helt och hållet är ditt. Förhållandet mellan dig och ditt Jag kan jämföras med dina föräldrars förhållande till dig. De har bidragit mycket till grunden av din personlighet, men de har aldrig haft möjlighet att styra eller kontrollera dina viljor. Du må tro att du är helt och håller skapt av dina egna förehavanden, men så är det icke. Du är kommen av de sammanhang du lever i och den bakgrund du utvecklats genom. Precis som du påverkas av andra i din omvärld, så påverkar även du omvärlden. Men tro inte att du kan bestämma över vad som påverkar dig eller på vad sätt du påverkar andra. Ditt eget avtryck i omgivningen är helt fristående från ditt Jag’s egoistiska viljor. Endast Gud avgör vad av dig som är viktigt nog att föra vidare in i evigheten.

Livet är evigt och existerar efter döden

Inom ramen för skapelsen så är livet evigt och kommer således att för evigt existera oberoende av våra kroppars fysiska död. Bakgrunden till begreppen ”Evighet” och ”Livet efter detta” kommer ifrån de antika Egyptiernas sinnesvärld. Till skillnad från oss så besatt de visdomen om vad de innebar. Vi kan ju alla bekräfta att Egyptierna var enastående på att pryda dödens boningar med överdådiga verk. Få lämnar gravarna i ”konungarnas dal” oberörda. Egyptierna lade ned stor kraft på att föreviga Faraons liv. Faraon ansågs vara frukten av den samtida människan liv, vilket innebar att bevarandet av honom bevarade även alla de som levde under hans styre. Egyptierna visste hur viktigt det var att lära sig om hur världen fungerade och föra dessa kunskaper vidare. De hade garanterat farit illa och dött till förmån för viktiga kunskaper om tex giftiga växter och djur. Kunskaper som lever kvar än idag. Tänk själv, om du inte vet att en skallerorm kan döda dig med sitt gift, så kommer du mest sannolikt dö när du träffar på den. Betänk en värld där ingen kunskap alls existerar. Kaos och faror över allt. Egyptierna började systematiskt föra i system hur dessa kunskaper skulle överleva sina upptäckare. De var världens första kända systematiska forskare som samlade kunskaperna centralt, till skillnad från att utnyttja den för eget bästa. Faraon stod som yttersta ansvarig för kunskapens beskydd. Kunskapen i sig växte med tiden till att bli det andliga livet, vilket gjorde det möjligt att förstå och tolka världen. Varje litet fragment av kunskap var viktiga pusselbitar som formats av individer för gemenskapens bästa, vilket iom de prydliga begravningarna av faraonerna förevigades – och lever vidare än idag.

Himmelriket eller helvetet

Du kan garantera din plats i himmelens rike genom att bidra till gemenskapens bästa. Men använder du istället dina kunskaper på ett egoistisk sätt kommer ditt avtryck på omgivningen mest troligen inte bli stort och om det ändå blir det i negativ form, så att du förevigas som negativ inverkan på det gemensamt goda. Då har du enligt de gamla egyptiernas visdom dömts att hamna i vad traditionellt religiös symbolik beskrivs som helvetet.

Det gemensamt bästa eller det egna bästa, du har friheten att välja – en frihet under samma ansvar som årtusenden av generationer lett till att just du har friheten att välja. Vad du än väljer, underskatta inte vad dina val innebär för framtiden.

– ”Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den Helige Ande, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.”

första korinterbrevet 6:19-20
Translate »