Är texterna om Gud intressanta, men svåra att ta till sig genom att läsa på en hemsida? KognitionsKyrkan förstår dig och vill givetvis göra allt för att du skall kunna ta till dig visheten i texterna på bästa sätt. Tyvärr är det svårt att få till detta, då resurserna är begränsade och ingen fysisk kyrka ännu finns att använda.

Gruppen

Men härmer erbjuds du/ni möjligheten att bjuda in en Guru på ett tre timmar samtal. Ett samtal som kan ge ett nytt djup i din och dina vänners inbördes dialog. Ett samtal som kan sprida nytt ljus i en församling som kanske haft svårt att finna en dialog som tilltalar sina medlemmar. Ett samtal som skulle kunna få en stapplande tro på benen igen. Ett samtal som kan ge ökad förståelse för religion och andliglighet i allmänhet. Ett samtal som kan bryta ned religiösa barriärer och bygga andliga broar.

Att motverka andlig ohälsa och religiöst utanförskap genom att föregå som ett välkomnande gott exempel är kognitionskyrkans mantra. Det är i förståelsen för Gud’s sanna entitet som andlig hälsa och religiös samhörighet, har sin rot.

Förutsättningar för samtalet?

Motivet till inbjudan skall vara seriöst. Samtalet sker endast i mån av tid med max 10 personer i gruppen. Inbjudan skall innehålla motivering, samt beskrivning av de som kommer närvara i samtalet. Inbjudan skall innehålla minst tre datum som ligger minst en månad fram i tiden. Rekommenderad tid är 18.00-21.00 vardagar.

Förberedelser inför samtalet.

Inför samtalet skall deltagarna för sig eller i grupp förbereda 1-2 frågeställningar per person rörande Gud eller relaterat till Gud. Det kan ske helt anonymt inom så väl gruppen som jämt emot samtalshållaren (Roberth). Frågeställningarna kan vara anonyma om så önskas. Några typiska frågeställningar kan vara formulerade till exempel såhär:

  • – ”Om jag tror på Gud, vad tror jag egentligen på?”
  • – ”Om Gud är allt igenom god, varför finns det ont i världen?”
  • – ”Det sägs att Gud är sanningen, men på vad sett är han det?”
  • – ”Vad är himlen och hur vet jag om mina döda släktingar är där?”
  • – ”Finns djävulen och skall man vara rädd för honom i så fall?”
  • – ”Finns änglar, demoner och allt som religionerna beskriver?”
  • – …

Det är önskat, men inget krav, att dessa frågeställningar bifogas i inbjudan. Det underlättar förberedelserna inför samtalet.

Vad kommer samtalet ge?

Samtalet’s mål är att deltagarna efter samtalet skall kunna säga att de både kan ”se”, ”förstå” och ”tala” med Gud. Det inkluderar en vishet, vars grund andlig hälsa och religiös samhörighet bygger på och vars kraft byggde pyramiderna en gång i tiden. En språngbräda som får deltagarna att hantera sina egna andliga och religiösa insikter på ett mer rationellt sätt.

Hur går samtalet till?

Samtalet följer KognitionsKyrkans syn på treenigheten.

1:a timmen (Fadern) ägnas till att lära känna varandra, gå igenom och klargöra förberedda frågeställningar om Gud (exempel: Teodicéproblemet, el likn).

2:a timmen (Anden) går vi igenom lite historiska referenser, så som: Ptah, Freud, Platons grottliknelse, Sokrates Idé/sinnevärld, Descartes Cogito, ergo sum samt givetvis KognitionsKyrkans syn på Gud i allmänhet.

3:e timmen (Sonen) så använder vi andra timmens lärdommar att förklara första timmens frågeställningar.

Kostnad:

Samtalet är ur ett ekonomiskt perspektiv helt gratis. KognitionsKyrkans förkunnelser står över pengar, vars värde endast är representativt. En seriös förhållning, ett djupt intresse och sann ärlighet, så väl possitiv som negativ, är vad som värderas. Samtalet i sig är betalningen. Om det inte räcker, så har deltagarna möjlighet att göra en donation som står i relation till vad de anser samtalet vara värt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Eventuella resor och logi bekostas enligt ö.k.

Sekretess

Önskemål om sekretess/tystnadsplikt beviljas enligt ö.k.

Anpassade samtal

Samtal om Gud gynnar alla på olika sätt. De så kallade anpassade samtalen har utformats för specifika målgrupper. Upplägget är detsamma som ovan, men utgångsläget samt förhållningssättet skiljer. Bland de anpassade samtalen finns för:

Inbjudan

Inbjudan till samtal skickas via kontaktformuläret inkluderat motivation om varför samtal önskas. Oseriösa inbjudningar besvaras ej.

Translate »