Läran

Del 14 – Gud, den allsmäktige

I föregående del lärde vi oss att: ”det vi har möjlighet att uppfatta, styr oss”. När vi nu skall analysera vad detta betyder rent kognitivt, så kommer vi in ofrånkomligt in på egenskapen allsmäktighet. På samma vis som allvetandet och allseendet omfattar oss alla, så gäller även Guds allsmäktighet över Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 16 – Gud, den helige

Arbetet med sidan fortsätter inom kort… Gud, en lära Men det finns en liten twist på det hela att ta hänsyn till och det kopplar oss tillbaka till det vi lärde tidigare om goda och onda avsikter. Då lärde vi att avsikterna har en direkt relation till medvetenheten i avsikten Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 18 – Messias, Den utvalde

Sidan kommer påbörjas inom kort… Matteus 28:18-20 18 Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 19 – Hur, varför & Planen

Hur? Arbetet med att sätta ihop denna sida bygger på ett stort intresse och ett ihärdigt sökande. Det har inte funnits någon delaktighet i någon sekt, hemligt sällskap eller annan religiös eller andlig gemenskap före, under eller efter arbetet att sätta ihop KognitionsKyrkan – annan än just den andlighet som Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »