hansolo.jpg

– “It’s true, all of it… the dark side… the Jedi… they’re real… the Force is calling to you… Just let it in…”, är ord som inleds av Harrisson Ford i trailern till nya Star Wars filmen: “The Force Awakens”. Filmens budskap är övertydligt: Försummandet av det gemensamma behoven till förmån för egna begär har lett till att mörka krafter återigen växt sig starka. Kunskaperna om denna elementära insikt om hur vi människor fungerar och vad det leder till är för gemene man förlagd, försummad och förpassad till myternas värld – precis som i filmen.

Harrisson Ford var snickaren som provspelade för 1977 års Star Wars och fick rollen som Han Solo med en enastående karriär som följd. Nu är Han tillbaka för att sluta cirkeln och i sagan lämna över till sin son på ett spektakulärt sätt som varslar om att sagan är långt ifrån slut. Han Solos karaktär presenterades 1977 som den giriga egoisten utan större tanke på gemensamma värden, vilket lever vidare än i årets film. Även om han inte direkt var ond till sin natur, så kan hans lylle jämföras med hur ekonomin generellt i vårt moderna samhälle utvecklats till att sätta sig själv före gemensamma behov. En grogrund för den mörka sidans krafter. Men något har förändrats. De 30 åren som gått har satt tydliga spår. Kärlek, familj, barn är svårt att hantera för den som inte förstår vad som är viktigt. Den annars så rationelle Han Solo uppenbart under svåra kval fått lära sig inse sanningen. Även om han själv inte kan leva upp till de högre idealen, så har han accepterat att myten är sann. Något som han har gemensamt med merparten av oss i vår komplexa omvärld.

Vad betyder då “The Force Awakens” i detta sammanhanget? Jo, det är givetvis en påvisan om vad som står väntar. Hela vår omvärld går, precis som tidigare års nyårstal beskrivits, genom en omvälvande förändring. Även om det på det stora hela är positivt, så följer många problem i dess fotspår. Flyktingströmmar, utanförskap, extremism osv. Vad som hänt senaste åren är att locket på den kokande kitteln nu helt har plockats bort och nu strömmar hela världen ur den.

Verklighetens Jedi’s har likt eremiter blivit förglömda i skuggan av extrema, irrationella och i många fall rent dumma religiösa krafter. Men den intellektuella religionens tid är nu kommen. Endast den rätta visheten, vars symboliska sten fördes ut ur paradiset tillsammans med Adam och Eva, kan visa vägen för mänskligheten. Och precis som Han Solo i filmen, så vill KognitionsKyrkan påvisa att “It’s true, all of it…” – den intellektuella religionen existerar. Gud finns, men sannolikt inte på så sätt som du tror – om du likt 1977 års Han Solo väljer den enkla vägen genom mänsklighetens komplexa natur. Det är dags att växa upp och ta ansvar.

Årets nyårstal önskar påvisa att något står för dörren, något stort. Något av en storhet som mänskligheten aldrig tidigare upplevt. KognitionsKyrkan har nämnt det många gånger tidigare, men denna gång gör vi det igen, fast med uppbackning ifrån en teknologi som står på tröskeln att oforma vår värld. Ritningarna till det mörkaste massförstörelsevapnet har analyserats och dess svaghet har identifierats. Den planerade attacken har lnletts och protonraketerna har redan letat sig in på rätt ställe. Det är bara en fråga om tid innan den nya ekonomin ersätter den gamla korrupta, missbrukade och förlegade ekonomin. Det handlar om matematik, kryptografi, blockkedjor och … Bitcoin! År 2016 kommer bli året då Bitcoin tar steget in i allmänhetens sinnen på allvar.

Sponsrade av spjutspetsföretag inom denna nya teknilogi så samlades eliten runt Lucia ovanför polcirkeln vid ett event kallat “Arctic Chain Hackathon”. Den utmanande programeringsuppgiften gick ut på att forma ett säkert och anonymt valsystem för demokratiska val baserat på blockkedjetekniken. Samtidigt med tävlingens prisutdelning, så premiärvisades även “The Bitcoin Experiment”, en “road movie” beställd av Norska finansmarknadsfonden och betald av NRK. Episod 4 av denna serie fokuserar på värdet med Bitcoin och huvudpersonen Admund besöker bla KognitionsKyrkans Roberth för att få några religiösa paraleller till Bitcoin. Vad kan vara mer värt än ett fungerande valsystem för demokratier och det är en stor ära att ha fått delta i detta sammanhang med en hänvisning till högre värdena.

Så hur kommer detta sig? Jo, jag (Roberth) upptäckte Bitcoin 2011 och insåg direkt dess potential. Som anställd inom SEB i nästan 20 år så fick jag förmånen att inför såväl IT ledningen och högsta ledningen sätta ihop och presentera teknologin under sommaren och hösten 2015. Under åren så har jag löpande skrivit om bitcon, värde osv. Producenterna av serien fann KognitionsKyrkan via nätet. Efter samtal så gillade de budskapet och innan sommarsemestrarna så spelades den korta sekvensen i episod 4 in med fokus på ett “högre värde”. 

Jag har arbetat med nätverksbaserade teknologier i över 25 år och inte ens Internet som fenomen på 90-talet kommer i närheten av den entusiasm jag själv känner och som jag stött på hos andra senaste åren kring Bitcoin. 2016 är året Bitcoin slår igenom och det sker till senhösten. Det kommer inleda en stor “wealth transfer” över världen på ett sätt vi aldrig upplevt tidigare. Ekonomer kommer inledningsvis se på det med oro, men allt fler kommer inse att det är något helt annat än ekonomiska värden som rör sig. Det är något mycket större som har vaknat… Man vi får återkommer till det…

The Force Awakens… Just let it in…

P.s. Även mitt liv genomgår just nu stora förändringar och kommer under våren utöka “samtalet” med att även hålla värdebaserade samtal och presentationer om Bitcoin på förfrågan. Mer om det kommer…

Translate »