Alla har någon gång gjort fel. Alla har någon gång fallit för frestelser. Alla har någon gång misslyckats i sin dygd. Kasta första stenen, du som är fri från skuld. Ja, ja… Vi känner alla till de gamla dammiga orden och deras betydelse. Inget nytt med dem. Men har de verkligen någon betydelse längre, då allt och alla bara tycks roffa åt sig, så mycket de bara kan? Ja, i år kommer de ha större betydelse än någonsin. I år är det dags att vända på så väl stenar som leverne. Den bättre tiden är kommen för så väl påvar som oss vanliga människor …så som i himmelen, så ock på jorden.

Ja, det har börjat hända saker och det är inte bara de vanliga pekpinnarna på fotfolksnivå, utan även på allra högsta nivå. Nya påven Franciskus har uppvisat ett extraordinärt ledarskap över en förfallen katolsk kuria. Han skräder inte alls på orden (Artikel i SvD) och det kan bekräftas ifrån säkra personliga källor att det inte bara är ord inför media, utan det händer saker på riktigt. Vi som länge förkastat och tappat tron den mörka katolska korruptionen har all anledning att hålla ett öga på dess utveckling. För, om det går att göra bot och bättring i påve Franciskus mörka boning, så går det var som helst – för när Leviatan själv besegrats är den mörka sidans tid räknad.

Ekonomin har i alla tider varit de mörka krafternas största hemvist och iom 80 -talets avregleringar så började det se riktigt illa ut i allt större skala. Efter händelserna 9/11 2001 löpte det helt amok och 2008 brakade ekonomin samman på den globala arenan. Vi lever fortfarande följderna av den ekonomiska kollapsen. För att förstå varför de mörka krafterna är så ivriga på att sätta tänderna i ekonomin, så måste man förstå vad som ligger bakom ordet ”ekonomi”. Och för att förstå det, så faller vi tillbaka på förkunnelsen om att ”Allt har ett värde”. Varje gång du kommer i kontakt med ordet ”ekonomi” så måste du förstå dess abstrakta komplexitet och att det i andra änden av ordet finns ett verkligt värde.

Det är enormt svårt att inse relationen mellan ordet ”ekonomi” och att folk jobbar i mörka gruvor, tvättar vindrutor, säljer svavelstickor, plockar bomull, putsar skor, osv osv. Men den kopplingen är den verkliga kopplingen. Längst ut i den ekonomiska periferin finns mänsklighetens innersta värdegrund. Den som gör oss till människor. Att inte förstå, att inte ta ansvar för och att inte inse vad som gör oss till människor är den mörka sidans verktyg. De mörka krafterna inom oss är djuriska och saknar helt empati för medmänniskor och omvärld. Likt draken Smaug i Tolkiens sagor, så står draken för det mest djuriska inom oss som alltid trånar efter det som är värdefullt.

Paralellt med den globala ekonomins snabba framväxt har de goda krafterna hela tiden levt på förhoppningen att ju större ekonomin blir desto svårare skall det bli för de mörka krafterna att roffa åt sig. Men tekniken har utvecklats snabbt och utnyttjas maximalt av den mörka sidan. Den globala ekonomin så som vi idag känner den har misslyckats. Korruptionen inom Vaticanbanken är bara ett av många bevis för detta.

Så, finns det någon räddning och hur ser den då ut? Jo, den finns och är den goda sidans svar som växer sig starkare för var dag: Bitcoin.

Bitcoin

– ”Från tidens begynnelse har människan handlat varor med varandra och har använt pengar som medel för dessa varor – som en enklare form av utbyte. Dessa pengar har tagit formen av guld och silver, snäckskal, skuldebrev och staten utfärdat juridisk valuta, för att nämna några. I samtliga av dessa fall har pengar förfalskats, lurats, blivit stulna och dess värde decimerats av inflationstaktik. Kungar gjorde det för att betala av krigsskulden, folk klippte bitar av guldmynt, vågar har manipulerats, Federal Reserve uppfanns för att kontrollera valutan osv osv. Alla valutor innan Bitcoin har begränsats av de lagar och svagheter människan har. Men bitcoin begränsas av de universella lagar som matematiken utgör.” – översatt stycke ifrån denna artikel: CBNC – The real advantage of paying with Bitcoin.Det kommer dock ta tid innan alla världens marknader inser hur pass viktig och revolutionerande denna unika teknologi är och de mörka krafterna kommer kämpa hårt för att bitcoin skall misslyckas. Så tiden får utvisa hur det kommer bli. KognitionsKyrkan anser att denna teknologi är så pass viktig att den är värd att nämna i årets nyårstal och som nyårslöfte så kommer vi axla ansvaret att informera och lära ut om bitcoin. Inom kort kommer en grundkurs i hur bitcoin fungerar att publiseras på websidan. (Updatering: läs mer här).

Translate »