Dörrarna till paradiset står nu på vid gavel och vår herre välkomnar oss med utsträckta armar. De alkemiska mörkerkonstnärerna har lyckats med sin brygd. Sanningar, värderingar och friheter flödar nu på ett sätt som den moderna människan aldrig tidigare upplevt. Många av oss står chockade och förstummade över allt som sker. Många frågar sig nog om vi står vi inför den yttersta domen? Och ja, med friheten att tolka myt – så är det precis vad vi står inför.

Som alltid genom historien, så kan vi inte ta lätt på vad vi står inför. Vi är människor med fel och brister, vilket nu mer än någonsin har berikats med oerhörda möjligheter. Även om Gud välkomnar oss med all sin godhet, så är det lätt att frestas av den nya tidens möjligheter.

Sanning som kommer fram genom Visselblåsarna hjältemod kan lätt förbytas mot girighet och vilja att nyttja den makt som sanningen för med sig. De oerhörda möjligheter som det nya ekonomiska systemet bitcoin kan bidra med, kan också missbrukas. Den frihet som ett legaliserande av Marijuana innebär, är en frihet under ett stort ansvar. Ett ansvar för hela vår mänsklighet. Men låt inget av detta stoppa oss. Nu när vi fått möjligheten, låt oss se ljus på framtiden. Gud är med oss och välkomnar oss.

Frihet är stort. Men det rätta är alltid större. Det är en hård prövotid vi nu tar stapplande steg in i. KognitionsKyrkan skulle vilja be dig inleda framtiden med att börja se myt med nya ögon. Har du någon gång undrat över varför tex Zombie-, Vampyr- och varulvsfilmer är så populärt? Låt säga att Zombies, de så kallade “levande döda” representerar människor som inte verkar för gemenskapens bästa – utan bara fördriver sitt eget liv efter den klassiska “happy camper” -filosofin. De typiska konsumenterna av bling bling endast med tanken på sig själv. Varulvar representerar de som med rent ursinne sprider skräck och elände för sig själv och flockens bästa. Vampyrerna är de som lever på andra människors framgångar. De som medvetet lurar andra och skor sig på andra människor genom deras överlägsna intelligens.

Se detta som ett litet försmak på vad som kommer. KognitionsKyrkans grund bygger på hur vi tolkar vår omvärld, vilket inkluderar myten. Tillsammans skall vi lära oss mer om så väl den mörka sidans som den ljusa sidans myter.

Varför kanske du frågar dig? Jo, därför att det vi tillsammans står inför kräver att vi hjälper varandra. De bästa verktygen till att förstå hur vi klarar den prövning vi står inför finns att finna i religionernas värld. 2014 är frihetens år. Friheten att tolka allt som du själv vill…

Translate »