Psaltaren 23

KognitionsKyrkans mål: motverka andlig ohälsa och religiöst utanförskap.

KognitionsKyrkans metod:föregå som ett välkomnande gott exempel i rollen som en Guds herde så väl andligt som religiöst.

Kunskap, insikt & visdom

Sanningen befriar! Kognitionskyrkans mål är att befria jaget, sinnet, Gud & Sanningen istället för, likt traditionella religioners mål, tämja människan genom förordningar, lagar och regler. Kognitionskyrkan anser att förståelse för varför förordningar, lagar och regler existerar är grunden till att lyckas och i det är förståelsen för Guds objektiva ord värdefullare än förståelsen för ett subjektivt ord i sig. Här finner vi Guds storhet och ogripbarhet. Ett enskilt mänskligt intellekt kan inte förstå vad Gud förstår, men ett mänskligt intellekt kan husera visdom om storheten i Guds förstånd och därmed förstå världen som den verkligen är. Världen är sann och den insikten gör människan fri. Det är i den sanna friheten, med insikten om vårt gemensamma ansvar, som KognitionsKyrkan ser möjligheten till en bättre och evigt hållbar människa.Läs om ’samtalet’.

Translate »