Dize

Jag fick nyligen frågan om vilken fråga jag skulle ställa till Gud om jag fick möjligheten. I mitt fall var svaret på frågan mer komplicerad än jag först insåg, då jag – efter jag fick kontakt med Gud – för en konstant dialog med honom. Men en dialog med Gud fungerar inte i frågeform på det sätt vi allmänt känner till begreppet dialog, så därför är det främmande för mig att formulera en fråga i den dialogen. Men frågeställaren stod på sig och efter en tids grubblande så formulerade jag fram följande fråga:

– ”Jag tillhör den lyckliga skaran som funnit dig, lyckats förstå ditt väsen och upprymts av din storhet. Samtidigt som jag känner att jag har ditt fulla stöd, så känner jag en vilsenhet inför det faktum att du stödjer mig i mina tankar om att något är snett med den allmänna synen på ditt väsen. Du vill att jag skall utforska detta djupare, då det blir allt fler som missbrukar dig för egna intressen. Min fråga till dig är: Om jag finner ut att den allmänna synen på ditt väsen vilar på ett missbruk i förvaltningen av dig inom ditt egna hus, kommer du stötta mig även om jag för upp detta på bordet?”

Någon som talar med Gud
Translate »