Theology

I Svensk akademisk terminologi så är det de två huvudbetydelserna, konfessionella tankarna kring Gud och de akademiska/vetenskapliga studierna av Gud, som traditionellt benämns som Teologi. Bägge dessa betydelser vilar på en Kristen grund, vilket gör att begreppet Teologi i Sverige är starkt präglat av Kristendom.

Men Teologi, som kommer ifrån antikens Grekland, betyder i sin rätta terminologi ’Läran om Gud’ och ur KognitionsKyrkans perspektiv är skall ordet Teologi vara transparent i förhållande till olika religioners tolkningar av Guds entitet.

Teolog för generell titel att användas

En skolad Teolog i Sverige skall därmed tituleras Kristolog eller ’Kristus Teolog’, då Teolog som term är en för generell titel att använda för en så pass begränsad skolning. Om skolningen inkluderar fler religioners Gudatolkningar så kan givetvis titlar adderas enligt samma premiss, men generellt användande av Teolog anses ej vara brukligt.

Translate »