Den digitala världens motsvarighet till mänsklighetens genom tiderna största upptäckt, Ordet, gör sin entré i samklang med att bitcoin når en allt större, bredare och kompetent publik. Få om ens någon nu levande människa är i närheten av att förstå potentialen i vad mänskligheten nu står inför. Just nu skrivs ett nytt kapitel i så väl mänsklighetens som datorvärldens skapelseberättelse.

– ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.”

1:a mosebok (Genesis) 1:1

– ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Genom Ordet har allt blivit till, och utan Ordet har inget blivit till.

Johannes 1:1

Precis som att “Ordet” i sig, som namn, inte säger mycket om Guds omnipotenta krafter, så säger inte heller begreppet NFT mycket om krafterna som de gamla Egyptierna inledde omformandet från bildspråk till dagens komplexa och abstrakta medvetande.

NFT, “Non Fungible Token”, är en “enhet” som är 100% kopplad till “något” i verkligheten och vars koppling ej är kopierbar eller kan ändras, vilket är en direkt motsats till tex en krona (betalmedlet) som är kopierbar och det kan finnas hur många som helst av.

Varför är då detta något stort? Well, vi måste ta oss tillbaka till skapelseberättelsen för att ens skrapa lite på ytan. Innan Adam fick sitt namn, så var han enligt de äldsta källorna en “Golem” (Psalm 139:16)

– “Dina ögon såg mitt golem, ännu oformad och i din bok var alla mina dagar nedskrivna, medan det ännu inte fanns någon av dem.”

OJB Psalm 139:16

Begreppet “NFT” må förändras med tiden, men dess funktion – precis som Ordet för människan – är funnen för datorernas abstrakta värld. Innan bitcoin, så har denna möjlighet aldrig funnits. Förstår man inte hur det kommer sig eller varför det förhåller sig så, så förstår man varken bitcoin som underliggande teknik eller NFT som abstraktionslager mellan datorvärlden och den verkliga världen.

Gränslandet mellan ordet och verkligheten kallas i religiösa sammanhang ofta för Himlen och dess motsvarighet i datorvärlden går under benämningen “Metaverse”, något som ej skall förväxlas med de virtuella världar som ofta kallas detsamma. Meta är ett prefix betyder “mellan”, “efter” eller “bakom”. Metaverse är ett universum av abstraktioner, likt ordet “rött” beskriver en färg för våra sinnen, så ger en NFT liknande metainformation till en dator. Vi har dock bara tagit de första stapplande stegen in i detta nya outforskade territoriet och precis som när Egyptierna ritade sina första hieroglyfer, så kan ingen av oss idag greppa storheten i det vi står inför.

Denna artikel är samskriven ihop med vår systersajt: WestPole.tech

Och… Vill du lära dig mer om vad en Golem är och hur allt hänger ihop, så skall du gå igenom Läran. Alternativt, bara del 14 om du vill gå direkt på detaljerna.

Translate »