Ankh

KognitionsKyrkans centrala symbol är Ankhkorset. Det symboliserar det allra heligaste vi har, vår kropp och ande i enad form. Även om det inte finns några belägg för det historiskt så representerar Ankh, inom Kognitionskyrkan, en stående människa med utsträckta armar, där öglan är huvudet. Fokus ligger just på hålet som är den icke materialistiska del av korset som gör det fulländat. Gud finns i oss alla och gör oss till goda medmänniskor.

Kognitionskyrkan ser dock inga som helst problem i hur det förs av andra intressen eller grupperingar.

Korsets ursprung

Ankh var en central symbol för Egyptierna och vetenskapen är enig om att det är förebilden till det Kristna korset. Det är i historian för den Koptisk-ortodoxa kyrkan man finner övergången till det Kristna korset. Det var de tidiga Gnostiska sekterna som formade det ’Gnostiska korset’, vilket senare blev känt under namnet Coptic Ankh. När den Egyptiska symboliken blev allt mer kontroversiell lämnades likheten med Ankh och med tiden utvecklades Coptic Cross, vars kyrka bland annat hade världens första Kristna munkar.

Ankh’s traditionella betydelse

Granskar man den Egyptiska symbolvärlden närmare så inser man rätt snabbt att korset hade en mycket central roll i deras tankevärld. Granskar man källorna efter en djupare förståelse för dess betydelse, så lämnas till sin egen slutledning. Hieroglyfen Ankh benämns oftast betyda ”Liv” eller ”Evigt Liv”, men utan närmare förklaring.

Ankh’s betydelse inom KognitionsKyrkan

Was Djed Ankh

Inom KognitionsKyrkan så representerar Ankh helt enkelt ’Den Heliga Anden’ och i det grunden till mänsklig kognition. Men för att förstå detta korrekt, så krävs insikt i hur KognitionsKyrkan ser på treenigheten. KognitionsKyrkans har vänt sig till de tidigaste dokumenterade tankevärldarna och funnit att alla andliga och religiösa grenar står enade i de mest fundamentala tankegångarna. Detta var en tid innan Ordet var uppfunnet och mänsklig kognition genomgick ett paradigmskifte. Förståelsen abstraktion och utveckladet av förståelsen i sig, den absolut viktigaste biten av kognition, var i sin absoluta linda.

Läs mer om synen på treenigheten genom att klicka här.

Translate »