Läran

Del 11 – Adam, Eva & Stenen

Den röda vita kompassrosen Du har kanske lekt leken ’Röda vita rosen’ och/eller funderat på varför norra delen av en kompass-nål är röd och den södra vit. Möjligen har du även undrat över varför djävulen oftast framträder i röd färg medan oskulden gör det klädd i vitt eller varför Socialisternas Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 12 – Gud, den allvetande

Nu är vi tillräckligt laddade med insikter om värden, ödmjukhet inför vår omvärld och medvetenhet om våra brister, bör vi vara mogna att ta till oss det allra heligaste. Det är viktigt att du som läsare tänker igenom dina avsikter med att fortsätta läsandet. Om dina avsikter är andra än Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 13 – Gud, den allseende

En av egenskaperna som tillräknas Gud är ”den allseende”. Egenskapen kom till oss via den Grekiska Guden Helios Panoptes vilket betyder ”Den allseende solen”. Han gav oss gåvan att kunna se, enligt Grekisk myt. Ursprunget finner vi i Egypten där symbolik kring solen och Horusögat är framträdande. Men det är Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 14 – Gud, den allsmäktige

I föregående del lärde vi oss att: ”det vi har möjlighet att uppfatta, styr oss”. När vi nu skall analysera vad detta betyder rent kognitivt, så kommer vi in ofrånkomligt in på egenskapen allsmäktighet. På samma vis som allvetandet och allseendet omfattar oss alla, så gäller även Guds allsmäktighet över Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 16 – Gud, den helige

Arbetet med sidan fortsätter inom kort… Gud, en lära Men det finns en liten twist på det hela att ta hänsyn till och det kopplar oss tillbaka till det vi lärde tidigare om goda och onda avsikter. Då lärde vi att avsikterna har en direkt relation till medvetenheten i avsikten Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 18 – Messias, Den utvalde

Sidan kommer påbörjas inom kort… Matteus 28:18-20 18 Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Läran

Del 19 – Hur, varför & Planen

Hur? Arbetet med att sätta ihop denna sida bygger på ett stort intresse och ett ihärdigt sökande. Det har inte funnits någon delaktighet i någon sekt, hemligt sällskap eller annan religiös eller andlig gemenskap före, under eller efter arbetet att sätta ihop KognitionsKyrkan – annan än just den andlighet som Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »