Information

KognitionsKyrkans Mål och Metod

KognitionsKyrkans mål: motverka andlig ohälsa och religiöst utanförskap. KognitionsKyrkans metod:föregå som ett välkomnande gott exempel i rollen som en Guds herde så väl andligt som religiöst. Kunskap, insikt & visdom Sanningen befriar! Kognitionskyrkans mål är att befria jaget, sinnet, Gud & Sanningen istället för, likt traditionella religioners mål, tämja människan Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »