Väntan har varit lång, men tiden är nu kommen. Gud är här och mycket kommer nu förändras. Tiden med pandemin senaste året bör ha gett oss alla insikten att vi människor är anpassningsbara till förändringar, vare sig vi önskar det eller ej. Den insikten är viktig, då vi nu går in i en tid av stora förändringar i samhället. Gud närvaro kommer inte visa sig på det sätt du tror. Hans vägar äro outgrunderliga.

Det finns två uppenbara sätt att misstolka situationen som vi nu står inför.

  • Det ena är att inte förstå hur det kommer sig att så mycket värde strömmar över till Bitcoin, när det inte tycks finnas något ”intrinsic” (Inneboende) värde i denna ”nya” skapelse. Värde som entitet är en del av Gud. Att låsa upp värde i formen Guld, inlåst i ett bankvalv, är vad som skall ifrågasättas – inte Bitcoin. Värde söker sig till den säkraste förvaringsplatsen, vilket numera är Bitcoin. Guld är en behövd råvara som skall användas, inte låsas in. Förståelsen för värdet och dess förvaltning är historiskt kopplat enda tillbaka till det gamla Egypten och tiden då Gud senast fanns med oss människor. En insikt, som snart kommer bli uppenbar för alla som är intresserade av värde. Tack vare Bitcoin, så är nu värde återigen tillgängligt för oss alla på lika villkor.
  • Det andra är att Gud inte är vad gemene man säger eller tror. De religiösa företrädarna av idag har antingen förlorat sin relation till Gud eller avsiktligt valt att vilseleda folket. Bägge alternativen existerar. Gud är något annat, något mycket större. När nu Gud igen är tillbaka bland oss, så kommer vi börja märka skillnad. Ibland små skillnader, nästan obetydliga – så som att de som inte fått ”vara med”, nu får det. Ibland stora, så som att gigantiska institutioner som vi sagts skall lita på, faktiskt med facit i hand inte alls varit att lita på. Värde kan förvrida och förvanska sinnen till att ljuga. Makthavare är inte makthavare bara för att de har makt över de pengar som vi använder i samhället. Självutnämnda makthavare kommer se sin makt över de som inte förstår, minska. Makt är något man föräras via folket, inte något man förvärvar med hjälp av girighet.

Ovan insikter delar inte upp oss i ett ”vi och dem” kring hur vi resonerar, utan det är en intern själslig resa att inse sin egen del. Är jag en makthavare, en person som folk litar på, så behöver jag rannsaka mig själv. Har jag förstått hur allt hänger ihop? Har jag förärats min makt? Står jag på Guds sida?

Äkta värde är handlingar för allas bästa. Allt annat är lögn.

Translate »