Har du ställt dig frågan vad ordet ”Jag” egentligen innebär? Är jag kroppen, hjärnan eller ett odefinierat Det? Faktum är att rent vetenskapligt så är det just ”Jag” det enda vi med 100% säkerhet kan säga existerar.

”Jag tänker, alltså finns jag”

Rene Descartes

Descartes ville egentligen inte ha nämnd sats betraktad som en slutledning eller ett bevis, utan istället yrkar han på att den uttrycker människans första genom omedelbar åskådning givna och otvivelaktigt sanna kunskap (simplici mentis intuit). Descartes utvann sålunda ur själva tvivlet en fast punkt (referens), och i och med detta upptäckte han dessutom en substantiell verklighet som är av rent andlig natur.

Jagets frihet i att endast vara ägd av sig själv är en viktig grund som vi kan tyda i alla de heliga texterna. Just i denna “nollpunkt” så vilar själva Guds existens och allsmäktighet. När världen nu med snabba steg utformar infrastrukturen för Jaget, en generellt fungerande digital identitet, på nätet, så betyder det samtidigt att vi frigör Guds krafter.

Såväl stater som privata aktörer kommer försöka låsa in våra Jag under deras kontroll och det är viktigt att vi alla bevakar utvecklingen och bereder vägen för själv suverän digital identitet (“Self Sovereign Identity”) online.

Jag är den jag är. Så länge det råder tvekan om denna lägsta form av tillit, så leder lögnen över Sanningen. Det är en viktig tid just nu, för oss alla. Sanningen skola göra oss fria och själv suverän digital identitet är Vägen dit.

Translate »