Året är 2022, tiden är kommen och ordet vi alla kan räkna med är “förändring”. Tekniken har mognat tillräckligt för att nu delas med oss alla, över hela världen. Det pratas om web3 och metaverse, men vad det egentligen handlar om är att koden bakom dessa luddiga begrepp nu är redo att möta världen. Koden är synlig för de som vågar släppa greppet om det gamla och ta stegen in i det nya. “Bitcoin är förändringen”, låt det sjunka in.

När Narmer enade Egypten för över 5000 år sedan, så var det ordet som var den enande faktorn. Samma enande ord som enligt Konfucius var starkare än arméer. Att pennan är mäktigare än svärdet kan tyckas vara ett gammalt dött talesätt, men när nu ordet görs levande i en helt ny kontext, där datorer pratar samma språk och förstår varandra, så har vi nått det sista stora tekniska och nödvändiga steg framåt för mänskligheten. 

Den som vägrar förstå eller medvetet förminskar detta sitter omedvetet fast i “swarm” -läget. Att försöka övertala sig själv och sin omgivning att den ena scamcoinet eller det andra shitcoinet är bättre än bitcoin är och har alltid varit förenat med girighet och själviskhet.

Den senaste Matrix filmen talar ett tydligt språk.

–  “Maybe this isn’t the story we think it is…”

Translate »