Nyårstal

Nyårstal 2023: Är du ägd?

Har du ställt dig frågan vad ordet ”Jag” egentligen innebär? Är jag kroppen, hjärnan eller ett odefinierat Det? Faktum är att rent vetenskapligt så är det just ”Jag” det enda vi med 100% säkerhet kan säga existerar. ”Jag tänker, alltså finns jag” Rene Descartes Descartes ville egentligen inte ha nämnd Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »