Läran

Del 1 – Värdebas

Välkommen till första delen av KognitionsKyrkans vägledning till att nå visdom om Guds väsen. Delarna som helhet kan jämföras med att träna inför att ta körkort. Kortet i sig är inget bevis på att du kan köra bil, utan endast ett tillstånd som ger dig rätten att fortsätta lärandet på Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »