Information

Sagt om…

Här följer en samling kommentarer på Kognitionskyrkans förkunnelser emottagna via hemsidan, deltagande på evenemang, på forum, i samtal eller liknande. – ”Jag är uppvuxen i en traditionell frikyrka som jag senare i livet hamnade i konflikt med på en lång rad områden. Eftersom församlingen var av fundamentalistisk karaktär där dogmer Läs mer…

Av kkyrkan, sedan
Translate »